Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

En person som är bosatt/obegränsat skattskyldig i Sverige och gör en vinst på Bitcoin eller annan kryptovaluta ska enligt Inkomstskattelagen betala 30% i skatt på vinsterna. Om du väljer att flytta till Portugal och har din skatterättsliga hemvist i Portugal kommer...

Guide till att köpa bostad i Portugal

De flesta som bosätter sig i Portugal väljer att köpa sin bostad. Många upplever att det är stora skillnader mellan att köpa bostad i Portugal jämfört med Sverige. Genom denna guide beskrivs de mest centrala skillnaderna och de steg som måste företas vid bostadsköp i...

Flytta till Spanien – Skattefördelar

Spanien införde 2004 en speciell lagstiftning ”Beckham Law” till förmån för att fotbollsspelaren David Beckham skulle kunna komma till Spanien och spela fotboll för fotbollsklubben Real Madrid. Lagstiftningen omarbetades 2015 till att omfatta alla utlänningar som vill...

Bolagsexit vid utflytt till Portugal

Portugal införde 2009 en speciell status, Non Habitual Resident som riktar sig till utlänningar som väljer att bosätta sig Portugal. Statusen har snabbt gjort Portugal till ett av de mest populära länderna att flytta till som svensk pensionär eftersom uttag av privata...

Förslaget om exitskatt dras tillbaka

Regeringen har den 26 mars 2018 valt att inte gå vidare med Skatteverkets förslag om exitskatt. Anledningen till att regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget är den massiva kritik som förslaget har mött från de remissinstanser som har uttalat sig om...