Våra tjänster

Hur kan vi stå till tjänst?

Settla Law kan hjälpa dig att optimera din skattesituation vid en flytt utomlands. Här presenterar vi våra tjänster för pensionärer och ägare av fåmansbolag. Kanske är du både och? Varje kund är unik och vi arbetar efter det koncept som passar bäst för dig.

För dig som pensionär erbjuder vi bland annat:

 • Utredning av vad som krävs för att bli betraktad som begränsat skattskyldig i Sverige 

  Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning är två viktiga faktorer som avgör var och hur mycket du behöver skatta på din pension. Oavsett om du har tjänstepension, privat pension eller någon annan form, kan vi göra en noggrann utredning för att minimera skatten.

 • Totalansvar gentemot svenska skatteverket

  Vi sköter upprättande av deklaration, din utskrivning från Sverige och din ansökan om att få bli beskattad enligt lagen för SINK-skatt (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta).

 • Totalansvar gentemot myndigheterna i ditt nya hemland

  Vad innebär NHR-ansökan och Fiscal number? Hur upprättar man korrekta köpehandlingar för en bostad utomlands? Vilka speciella lagar och regler måste man följa vid en flytt för att få förmånlig beskattning? Vanliga och viktiga frågor som vi gärna hjälper dig med.

 • Kapital- och förmögenhetsfrågor

  Hur kan en kapitalförsäkring minska din kapitalskatt i Portugal? Vad blir skatten på dina livsbesparingar om du flyttar till Spanien? Varje land har sina egna regler för beskattning av kapital och förmögenhet. Vi hjälper dig gärna att få en bättre översyn av vad som gäller för just din ekonomiska situation.

 • Upprättande av deklaration

  Vi upprättar deklaration både i Sverige och i ditt nya hemland.

 • Sjukvårdsfrågor

  Vi tar kontakten med svenska och utländska myndigheter för att erhålla sjukvård i ditt nya bosättningsland. Vi kan även hjälpa dig att teckna en privat sjukvårdsförsäkring som garanterar bra vård i ditt nya hemland.

 • Testamentesskrivning

  Vi kan hjälpa dig upprätta ett testamente i Sverige eller i ditt nya hemland. Vid en flytt utomlands kan vi även hjälpa till med översättningen av viktiga dokument.

 • Ansvarsförsäkring

  Alla tjänster som köps av Settla Law omfattas av ansvarsförsäkring hos IF skadeförsäkring.

 • Kontraktsskrivning vid köp av bostad

  Vilka regler gäller i ditt nya hemland? Vad är viktigt att tänka på och hur genomförs köpet? Vi ser till att du inte missar något viktigt.

 • Import av bil

  Portugal har en hög registreringsavgift på bilar. Tar du med bilen som flyttgods slipper du betala under förutsättning att du ägt bilen under minst sex månader i Sverige.


Vill du börja din pension utomlands på bästa möjliga sätt? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Läs mer om pensionering utomlands

För dig som ägare av fåmansbolag erbjuder vi bland annat:

 • Optimerande av skattesituation

  Detta inkluderar allt från trädabolag till försäljningen av ditt företag och utdelning via holdingbolag, till omstrukturering av aktiebolag och ägande. Vi erbjuder hjälp med försäljning, snabbavveckling eller likvidation av ditt bolag, inkråmsöverlåtelser och att bilda ett nytt utländskt bolag.

 • Tolkning av dubbelbeskattningsavtal

  Vad säger lagstiftningen i Sverige och i ditt nya hemland? Vi tar fram smarta finansieringslösningar anpassade efter både svensk och utländsk beskattningsrätt.

 • Erhållande av kredit

  Vi hjälper dig att erhålla kredit för att finansiera privata kostnader innan likvid från försäljning av bolag kan delas ut.

Vi vet även vad som gäller vid upprättande av deklaration, diskretionär förvaltning, andelsbyten och andra viktiga delar som rör en bolagsförsäljning i samband med flytt utomlands. Vi ser till att du som ägare får en optimal och skattemässigt gynnsam företagsstruktur som är anpassad till din familjesituation.

Kontakta oss gärna! Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Läs mer om exit utomlands

Ange dina uppgifter så återkommer vi så snart som möjligt:

12 + 2 =

Settla Law - Juridisk hjälp - pensionslösningar, exit fåmansbolag