Exit utomlands

Flytta utomlands och behåll vinsten från ditt fåmansbolag

Har du ett fåmansbolag som du byggt upp under många års tid och nu funderar på att sälja? Förmodligen är du inte speciellt sugen på att skatta bort över hälften av vinsten på ditt livsverk. Väljer du att sälja i Sverige är dock risken stor att det blir så. Men vid en flytt utomlands kan det innebära att du får behålla allt istället.

De mest populära länderna att flytta till vid en bolagsexit är: Portugal, Spanien, England, Malta, Cypern, Kroatien och Thailand.

Enligt konstens alla lagar och regler ser vi till att optimera situationen för dig som pensionär eller företagare. Läs mer om att flytta utomlands nedan.

Avyttring av fåmansbolag och exit utomlands

Hög skatt vid försäljning av fåmansbolag i Sverige

Du som bedrivit fåmansbolag i ”betydande omfattning” under de senaste fem åren ska betala svensk skatt enligt de så kallade 3:12-reglerna när du säljer ditt företag. 3:12-reglerna innebär en skatt på upp till 60 % av vinsten. Lägger du istället bolaget i träda under de kommande fem åren, tillämpas regeln för 5:25-bolag, som innebär en vinstskatt på 25 %.

 

3:12-regler vid försäljning:

 • Dina aktier är kvalificerade om du eller någon närstående äger aktier i bolaget samt har varit verksam i företaget i betydande omfattning under den senaste femårsperioden.
 • Dina aktier anses även vara kvalificerade om du eller någon närstående under femårsperioden före försäljningen varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag i vilket bolaget äger aktier.
 • De första 100 inkomstbasbeloppen beskattas i inkomstslaget tjänst. Belopp där över beskattas i inkomstslaget kapital med 30 %. Detta innebär att de första 6 150 000 kronorna av en försäljningssumma beskattas med upp till 60 %. Försäljningsbelopp över 6 150 000 kronor beskattas med 30 %.

5:25 vid försäljning:

 • Du upphör att vara verksam och lägger företaget i träda i fem års tid.
 • Efter fem år betraktas dina aktier som icke kvalificerade.
 • Du skattar 25 % av vinsten vid en försäljning.
 • Under de fem år ditt fåmansbolag ligger i träda har du fortfarande rätt att lyfta schablonmässig utdelning. Skatten på denna är 20 %.

Holdingbolag – en förmånligare lösning vid exit utomlands

Den som säljer sitt livsverk och förverkligar drömmen om ett liv i värmen får det bästa av två världar. Istället för att skatta i Sverige, som i exemplen ovan, finns möjligheten att betala noll kronor i skatt. Detta sker genom att du först bildar ett eget holdingbolag – alltså ett moderbolag som äger aktierna i ditt företag.

 

Viktigt att veta:

 • Förslag om kupongskatt: Finansdepartementet har under april 2020 lagt fram ett förslag på kupongskatt om 30 % på utdelningar från svenska aktiebolag till utländska ägare. Enligt förslaget kommer det nya lagförslaget att träffa utdelningar som görs efter 31 december 2023.
 • Enligt svensk rätt är det tillåtet att underprisöverlåta sina svenska fåmansbolagsaktier till ett utländskt holdingbolag som är beläget inom EU. När du sedan säljer ditt svenska bolag kommer försäljningslikviden att hamna i det utländska holdingbolaget utan att det tas ut någon skatt.
 • För att kunna ta del av förmånerna måste ditt holdingbolag ha sitt säte utanför Sverige. Cypern är i dagsläget det vanligaste landet att placera sitt holdingbolag.
 • Holdingbolaget får inte ha fast driftställe i Sverige eller ditt nya bosättningsland.
 • När pengarna som du fått för ditt företag i Sverige ska förvaltas i holdingbolaget är det viktigt att det sker under diskretionär förvaltning.
 • När du väl flyttat vill du förmodligen ta ut pengarna från ditt holdingbolag. Ditt nya hemlands kapitalskatt, dubbelbeskattningsavtalet med Sverige och reglerna i det land där du har ditt holdingbolag avgör då vad den slutliga vinstskatten blir.