Settla Law integritetspolicy

Integritetspolicy för Usettla Holding AB ”Settla Law”

Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss på Settla Law. Genom Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) har du som privatperson fått ett ökat skydd för hur dina personuppgifter behandlas av företag som du lämnar ut dina uppgifter till. På den här sidan beskriver vi hur Settla Law behandlar dina personuppgifter.

Settla Law samlar in personuppgifter för följande ändamål:

  • Ingå och fullfölja avtal om juridisk rådgivning eller annan rådgivning samt förmedling av tjänster från tredje part. Settla Law samlar in relevant information för att kunna ingå eller fullfölja ingångna avtal mellan dig som kund och Settla Law. Insamlade uppgifter används även för att uppfylla lagstadgade krav som ställs mot Settla Law.
  • Uppgifter om dig som kund kan även inhämtas från andra källor som t.ex. offentliga sökmotorer eller myndigheter/domstolar.

Nyhetsbrev – Publikationer – Evenemang

När du blir registrerad som kund hos Settla Law eller anmäler dig till ett evenemang kommer du automatiskt att erhålla nyhetsbrev från Settla Law. Vid anmälan till ett evenemang kan dina kontaktuppgifter användas för att Settla Law eller tredje part ska kunna kontakta dig eller skicka ut marknadsföring till dig. Du kan när som helst kontakta Settla Law om du inte längre vill mottaga nyhetsbrev eller marknadsföring, info@settlalaw.com.

Hur Settla Law behandlar dina personuppgifter:

Settla Law behandlar endast dina personuppgifter för ovan nämnda syften och personuppgifterna är endast tillgängliga för behöriga anställda som behöver uppgifterna för att fullfölja ingångna avtal samt distribuera marknadsföring. Personuppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för att det särskilda syftet. Vid anmälan till evenemang kommer uppgifter om namn, telefonnummer och mailadress att samlas in. Uppgifterna kan komma att användas för att skicka ut marknadsföring och nyhetsbrev. Personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress kan komma att lämnas ut till företag som medverkar vid seminarier. Personuppgifterna kan komma att användas för uppföljning av evenemang samt i marknadsföringssyfte. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till tredje part under förutsättning att Settla Law samarbetar med den tredje parten. Syftet med att lämna ut personuppgifter är att tredje part ska kunna kontakta dig i marknadsföringssyfte.

Settla Law har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi har en intern policy för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Samtycke:

Om du vid anmälan till ett evenemang klickar på ikonen ”jag godkänner integritetpolicy” samtycker du till att Settla Law och deras samarbetspartners kan komma att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Om du inte vill lämna ut dina kontaktuppgifter eller bli kontaktad i marknadsföringssyfte kan du maila din anmälan till info@settlalaw.com.

Dina rättigheter:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till samtliga uppgifter som finns registrerade om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter och ofullständiga uppgifter korrigeras.
  • Rätt till invändning: Du har rätt att begära att Settla Law inte registrerar uppgifter om dig.
  • Rätt till radering av uppgifter: Du kan närsomhelst kontakta Settla Law och begära att dina uppgifter raderas i sin helhet eller delar. I vissa situationer har Settla Law rätt att behålla dina personuppgifter. Sådana situationer kan vara för att fullfölja en laglig förpliktelse, utöva eller bemöta rättsliga anspråk, att uppgifterna behövs för att fullfölja lagstadgad arkiveringsskyldighet eller för att fullfölja avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig som kund.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut begärda personuppgifter i ett maskinläsbart format.
  • Rätt att avstå från marknadsföring: Du kan närsomhelst begära att marknadsföring inte ska distribueras till dig genom att kontakta oss.
  • Rätt att återkalla samtycke: Du kan närsomhelst återkalla givet samtycke om hur dina personuppgifter används.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta Settla Law på e-postadress info@settlalaw.com. Genom att uppge dina personuppgifter till Settla Law godkänner du att uppgifterna används och behandlas enligt ovan. Settla Law är registeransvarig för personuppgifterna enligt de ovan beskrivna syftena.