Spanien införde 2004 en speciell lagstiftning ”Beckham Law” till förmån för att fotbollsspelaren David Beckham skulle kunna komma till Spanien och spela fotboll för fotbollsklubben Real Madrid. Lagstiftningen omarbetades 2015 till att omfatta alla utlänningar som vill komma och arbeta eller driva företag i Spanien. Eftersom Spanien har relativt höga grundavdrag är det främst personer med höga inkomster som tjänar på att ansöka om statusen.

De största fördelarna med Beckham Law statusen är att:

  • Du endast betalar 24% i skatt på löneinkomster upp till € 600 000 per år
  • Det utgår ingen kapitalskatt på utdelningar från bolag utanför Spanien
  • Det utgår ingen skatt på pensioner som betalas ut från länder utanför Spanien
  • Du betalar endast förmögenhetsskatt på spanska tillgångar

Beckham Law innebär att du som svensk kan uppnå stora skattefördelar om du väljer att bosätta dig i Spanien i samband med att du avyttrar ditt svenska företag. Gör du en s.k. bolagsexit kan du under vissa omständigheter reducera din skatt till noll.

Eftersom Spanien inte beskattar pensionsutbetalningar från Sverige kan du som har höga tjänstepensioner mer än halvera din skatt jämfört med Sverige om du väljer att pensionera dig i Spanien.

De spanska reglerna är något mer komplicerade än de portugisiska NHR reglerna och kräver att du arbetar i Spanien. Många som flyttar till Spanien kvalificerar sig för Beckham Law statusen genom att starta ett företag i Spanien för att sedan ta ut lön från bolaget.

För att kunna ta del av de fördelaktiga skattereglerna i Spanien krävs det att du är begränsat skattskyldig i Sverige. För att bli betraktad som begränsat skattskyldig i Sverige krävs att du inte:

  • Är bosatt i Sverige
  • Har väsentlig anknytning till Sverige
  • Stadigvarande vistas i Sverige.

Settla law arbetar med att hjälpa personer som vill ta del av skattefördelarna som uppkommer vid bosättning i Spanien. Tveka inte att ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss