En person som är bosatt/obegränsat skattskyldig i Sverige och gör en vinst på Bitcoin eller annan kryptovaluta ska enligt Inkomstskattelagen betala 30% i skatt på vinsterna.

Om du väljer att flytta till Portugal och har din skatterättsliga hemvist i Portugal kommer Portugal enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal att ha den exklusiva rätten att beskatta vinster från försäljning av Bitcoin eller annan kryptovaluta. Exklusiv beskattningsrätt innebär att Sverige inte har rätt att beskatta vinster. Den exklusiva beskattningsrätten till vinster gäller även om du köpt valutan när du varit bosatt i Sverige, det viktiga är att du säljer valutan när du är bosatt i Portugal och har din skatterättsliga hemvist i Portugal.

Det som är bra med Portugal är att de inte beskattar vinster som görs på Bitcoin eller annan kryptovaluta. Detta innebär att du kan flytta ner till Portugal och sälja av dina Bitcoin eller annan kryptovaluta utan att betala någon skatt. Skulle du välja att köpa och sälja Bitcoin eller annan kryptovaluta när du är bosatt i Portugal kommer eventuella vinster att vara skattebefriade. Det finns ett undantag när beskattning kan ske och det är om du gör så pass många transaktioner att det kan anses som att du bedriver näringsverksamhet.

Settla Law har nu fått ett flertal kunder som väljer att flytta till Portugal för att minska sin skatt på framför allt försäljningar av Bitcoin. Jättekul att vi nu även börjar se unga människor flytta till Portugal.