Enligt Inkomstskattelagen 58:17 går det att överlåta en pensionsförsäkring i samband med ändrade anställningsförhållanden under förutsättning att försäkringen före eller efter överlåtelsen är en tjänstepensionsförsäkring. Detta innebär att det är möjligt att överlåta en tjänstepensionsförsäkring till den som är förmånstagare till försäkringen om förmånstagaren avslutar sin anställning.

Det är inte helt ovanligt att en tjänstepensionsförsäkring överlåts till sin förmånstagare vid en avslutad anställning. I och med överlåtelsen övergår försäkringen från att vara en tjänstepensionsförsäkring till att vara en privat pensionsförsäkring. Anledningen till att den svenska lagstiftaren tillåter dessa överlåtelser är att Sverige beskattar uttag från en tjänstepensionsförsäkring på samma sätt som uttag från en privat pensionsförsäkring.

Det som kan komplicera beskattningen är om den som är förmånstagare till försäkringen flyttar utomlands och blir begränsat skattskyldig i Sverige. Om Sverige har ingått ett dubbelbeskattningsavtal med det landet som den begränsat skattskyldiga personen flyttar till är det artiklarna 18 och 21 som avgör vilket land som har beskattningsrätten till en pensionsförsäkring.

I vissa beskattningsavtal har hemvistlandet fått beskattningsrätten till både privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar, men i vissa avtal som det med Portugal har endast Portugal beskattningsrätten till privata tjänstepensioner men båda länderna har rätt att beskatta privata pensioner.

Detta innebär att det måste ske en uppdelning mellan privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar.

Frågan är hur uttag från en privat pensionsförsäkring ska beskattas om försäkringen tidigare har varit en tjänstepensionsförsäkring?

Enligt Skatteverket ska det göras en uppdelning utifrån hur mycket pengar som har betalats in i försäkringen. Detta innebär att den andel av utbetalningen som är hänförlig till inbetalningar som är gjorda av arbetsgivaren ska anses härröra från en tjänstepensionsförsäkring, och därmed endast beskattas i Portugal. Utbetalningar som är hänförliga till privata inbetalningar anser Skatteverket komma från en privat pensionsförsäkring.

För att du som flyttar ut från Sverige ska beskattas på ett korrekt sätt och inte betala för mycket i skatt är det viktigt att ovanstående uppdelning sker. Problemet är att det inte sker en uppdelning per automatik. Har du överlåtit en privat tjänstepensionsförsäkring till sig själv i samband med avslutat anställning och fortsatt med inbetalningar kommer du att få en kontrolluppgift på att hela försäkringen är en privat pensionsförsäkring. Vid bosättning i Portugal kommer du då att betala 25% i SINK – skatt på alla utbetalningar trots att en viss andel av utbetalningarna ska vara skattefria.

Om du vet om eller misstänker att du har övertagit betalningsansvaret för en privat tjänstepensionsförsäkring är du välkommen att kontakta Settla Law.