De flesta som bosätter sig i Portugal väljer att köpa sin bostad. Många upplever att det är stora skillnader mellan att köpa bostad i Portugal jämfört med Sverige. Genom denna guide beskrivs de mest centrala skillnaderna och de steg som måste företas vid bostadsköp i Portugal.

Vikten av att välja en bra mäklare vid köp av bostad i Portugal

En viktig skillnad mellan den svenska och portugisiska bostadsmarknaden är att samma bostadsobjekt annonseras hos flera mäklare. Detta innebär att du inte måste gå till en specifik mäklare för att få en visning på en bostad. Värt att nämna är att du som husspekulant blir ”uppbunden på objektet” med den mäklare som du först kontaktar för att få information om ett objekt. Detta innebär att om du har ett nära samarbete med en mäklare och sedan ser ett objekt hos en annan mäklare och ringer för att få mer information, kommer du att bli tvungen att köpa objektet via denna mäklare. Ett tips är därför att välja ut en mäklare som du har förtroende för och sedan informera denna mäklare när du hittar något objekt som du vill ha information om.

Bostadsrätt – ägarlägenhet

I Portugal är det vanligast med ägarlägenheter. Den största skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet är att du som innehavare av en ägarlägenhet äger din bostad. Köper du en bostadsrätt köper du en andel av en bostadsrättsförening. I praktiken är den största skillnaden att det vid köp av en ägarlägenhet inte finns någon bostadsförening som är tagit upp lån för att finansiera fastigheten. De enda lån som kan finnas knutna till en ägarlägenhet är om du själv eller tidigare ägare har tagit upp lån med bostaden som säkerhet. De kostnader som belastar en ägarlägenhet är gemensamma kostnader som t.ex. trädgårdsmästare och skötsel av pool. Dessa finansieras genom avgifter till en förening som alla ägarna till ägarlägenheterna är medlemmar i. Det kan nämnas att p.g.a. att det att det inte finns några lån i föreningen så är avgifterna relativt låga. Oftast ligger månadsavgifterna på cirka € 50-150.

Budgivning vid köp av bostad i Portugal

Efter det att du har hittat ett objekt som du är intresserad av sker en budgivning/förhandling om priset. Oftast sker ingen budgivning där priset justeras uppåt, utan eventuella prisförhandlingar brukar resultera i prisjusteringar neråt. Viktigt att notera är att eventuella bud som lämnas till säljaren eller dess mäklare inte är bindande.

Den juridiska processen vid köp av bostad i Portugal

Efter att du som köpare och säljare har kommit överens om ett pris brukar ett s.k. Promissory Contract upprättas av en portugisisk advokat. I Promissory Contract kan förutom pris och tillträdesdatum andra villkor skrivas in som måste uppfyllas för att köpet senare ska fullföljas. Som exempel kan nämnas att fastigheten ska ha viss standard vid en besiktning eller att köpet villkoras av att köparen får bankfinansiering till köpet. Viktigt att nämna är att endast advokater som är medlemmar i portugisiska advokatsamfundet får upprätta Promissory Contract.

Bostäder i Portugal säljs oftast i befintligt skick vilket innebär att det är mycket svårt att åberopa dolda fel. Det är du som köpare som är skyldig att informera dig om bostadens skick, vilket oftast sker genom en besiktning. Viktigt är även att jämföra de officiella byggnadsritningarna med verkligheten för att se om byggnaden har delar som det inte finns byggnadslov för. Det är inte helt ovanligt att vissa delar av ett hus har byggts till utan bygglov eller att t.ex. garage har gjorts om till bostadsyta.

I samband med upprättandet av Promissory Contract brukar köparen betala en handpenning på cirka 10%. Skulle du som köpare inte fullfölja affären efter undertecknat Promissory Contract förlorar du handpenningen. Om säljaren inte fullföljer köpet är du som köpare berättigad till skadestånd om dubbla handpenningen.

På tillträdesdagen ska du som köpare betala resterande köpeskilling och få nycklarna till din nya bostad. Detta sker genom upprättande av ett s.k. Deed hos Notarius Publicus. Det är Notariens uppgift att säkerställa att bostaden ägs av säljaren samt att den inte är behäftad med några skulder.

Det är viktigt för dig som köpare att du har en bra och oberoende advokat som arbetar för dig. Som kund hos Settla Law ser vi till att ditt bostadsköp genomförs på ett tryggt sätt. Många av våra svenska kunder uppskattar även att vi talar svenska.

Skatter vid köp av bostad i Portugal

I Portugal utgår stämpelskatt och Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT), som är en transaktionsskatt, vid bostadsköp.

  • Stämpelskatten är 0,8%
  • IMT betalas enligt följande:
Försäljningspris för bostad som ska användas som permanentbostad IMT
till € 92407 0%
+ från € 92407 till € 126403 2%
+ från € 126403 till € 172348 5%
+ från € 172348 till € 287213 7%
+ från € 287213 till € 574323 8%
mer än € 574323 6%

Köper du t.ex. en bostad för € 400 000 betalar du € 20 040 i IMT plus € 3 200 i stämpelskatt.

Undantag från att betala IMT

Under vissa förutsättningar kan du som köper en bostad i Portugal få tillbaka den inbetalda IMT skatten. Det är upp till kommunerna i Portugal att avgöra vilka områden som omfattas av möjligheten att få tillbaka IMT skatten. Om du t.ex. köper en bostad i Cascais speciella konserveringsområden och renoverar om bostaden så att bostaden får en högre standard kan du ansöka om att få tillbaka IMT skatten.

Settla Law kan hjälpa dig med rådgivning för att du ska kunna få tillbaka inbetald IMT.

Årlig fastighetsskatt

Som lagfaren ägare till en fastighet är du skyldig att erlägga fastighetsskatt som går till kommunen där fastigheten är belägen. Fastighetsskatten i Portugal är mellan 0,4 – 0,8% och beräknas på bostadens taxeringsvärde.

Sammanfattning

Det viktigaste när du har bestämd dig för att köpa en bostad i Portugal är att du bestämmer dig för ett område som tycker verkar trevligt. Efter det kan du börja leta efter ett objekt som uppfyller så många av dina kriterier som möjligt. När du väl har hittat objektet som du vill köpa är det bara att du kontaktar Settla Law så tar vi hand om det juridiska arbetet.