Sverige och Portugal undertecknade 16 maj 2019 ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal. Det främsta skälet till ändringen är att Sverige vill stoppa skattefriheten för svenska pensionärer som idag kan ta ut sina privata tjänstepensioner skattefritt i Portugal.

Vad innebär det nya avtalet?

För att det nya avtalet ska bli gällande krävs att både Sverige och Portugal ratificerar tilläggsprotokollet. Detta sker genom att respektive land ratificerar protokollet i sina parlament. Från ett svenskt perspektiv ser jag inga hinder för att erhålla majoritet i riksdagen för att det nya avtalet ska bli gällande. Inget parti har uttalat att de inte stödjer det nya avtalet. Från ett portugisiskt perspektiv ser jag inte heller egentligen några problem med att få majoritet för det nya avtalet i Portugals parlament. Frågan är bara när Portugal kommer att ta beslutet. Mycket talar för att det inte kommer att ske under 2019. Främsta skälet till detta är att Portugal håller parlamentsval under hösten 2019 och att de vill avvakta tills valet avgjort. En annan aspekt är att Portugal inte är speciellt ivriga med att införa det nya avtalet. Anledningen till att Portugal går med på ändringarna i beskattningsavtalet är efter påtryckningar om att Sverige ska säga upp avtalet. Hade Portugal fått välja hade de valt att behålla det gamla avtalet.

Det nya avtalet innebär att Sverige kommer att erhålla beskattningsrätten till alla pensioner som betalas ut från Sverige och har varit avdragsgilla i Sverige. Om Sverige och Portugal ratificerar avtalet under 2019 börjar det nya avtalet att gälla från och med 1 januari 2020. Skulle Sverige och Portugal ratificera avtalet under 2020 kommer det nya avtalet att börja gälla från om med 1 januari 2021.

Enligt det nya avtalet kommer Sverige att få beskattningsrätten till alla pensioner som utbetalas från Sverige inklusive privata tjänstepensioner och direktpensioner. Om Portugal behåller sin nuvarande skattefrihet kommer Sverige att få beskattningsrätten på pensionsutbetalningar så fort avtalet blir gällande. Det finns dock ett undantag som innebär att om Portugal inför beskattning kommer Sverige att få vänta med att beskatta tills 1 januari 2023.

Vad är då sannolikheten för att Portugal inför beskattning på pensioner för utlänningar som bor i Portugal under Non-Habitual-Resident regimen, NHR. Frågar man Ricardo da Palma Borges som är den advokat som på regeringens vägnar utformade NHR lagstiftningen 2009 är sannolikheten mycket stor. Enligt honom är det mest troligt att beskattning om 5-10% införs 2020 som då börjar gälla 1 januari 2021. Enligt Borges är det även mest troligt att Portugal ratificerar det nya avtalet under 2020.

Troligaste scenariot

Portugal ratificerar avtalet under 2020 vilket innebär att det nya avtalet börjar gälla från om med 1 januari 2021.
Portugal inför beskattning om 5-10% från om med 1 januari 2020 eller 1 januari 2021.
Sverige kommer att kunna beskatta privata tjänstepensioner och direktpensioner från och med 1 januari 2023

Personer som flyttar idag kommer således att kunna ta sina tjänstepensioner och direktpensioner skattefritt under resterande del av 2019. Under 2020 kommer pensionerna att vara skattebefriade eller beskattas med 5-10 %. Under 2021 och 2022 kommer pensionerna att beskattas med 5-10% och efter 1 januari 2023 kommer de att beskattas i Sverige med 25%, eventuell skatt i Portugal får räknas av på den svenska skatten.

Räkneexempel:

Flyttar du ut från Sverige 1 juli 2019 och tar ut dina tjänstepensioner på 5 år kommer du med stor sannolikhet att betala mellan 9,5% och 13,5% i total skatt.

Slutsatsen är att det fortfarande är mycket förmånligt att skattemässigt flytta till Portugal och ta ut sina tjänstepensioner och direktpensioner. Om du funderar på att flytta till Portugal och har privata tjänstepensioner eller en direktpension är mitt råd att se till att flytta omgående.

Andra skattefördelar vid utflyttning till Portugal som inte påverkas av det nya avtalet är:

Bolagsexit där du använder dig av ett cypriotiskt bolag och betalar noll i skatt när du säljer ditt svenska aktiebolag.
Utdelning till 10% skatt, där du behåller ditt svenska bolag och delar ut eget kapital och endast betalar 10% skatt i Sverige.

Har ni några frågor eller funderingar är ni som vanligt välkomna att kontakta Settla Law.