Den 1 april 2020 införde Portugal förändringar i sin NHR lagstiftning.

Vad innebär de nya reglerna?

Portugal har beslutat om att beskatta alla pensionsutbetalningar med 10% skatt. De nya reglerna kommer att gälla personer som bosätter sig i Portugal från och med 1 april 2020. Personer som har bosatt sig i Portugal före den 31 mars 2020 kommer omfattas av de gamla reglerna vilket innebär att de inte kommer att bli beskattade för sina pensionsinkomster i Portugal.

Personer som har bosatt sig i Portugal före den 1 april 2020 har även valmöjligheten att omfattas av de nya reglerna. För att omfattas av de nya reglerna måste man aktivt välja detta i sin deklaration för inkomståret 2020, som senast ska lämnas in i juni 2021. Väljer man att omfattas av de nya reglerna kommer pensionsutbetalningar att beskattas med 10% i Portugal från och med 1 april 2020.

De nya reglerna innebär även att engångsutbetalningar från pensionsstiftelser och direktpensioner omfattas av den låga skatten om 10%. Tidigare har det varit osäkert om dessa utbetalningar ska omfattas av NHR-reglerna eller om de ska betraktas som löneutbetalning och därmed beskattas progressivt med upp till 48% inkomstskatt.

Hur förhåller sig de nya NHR-reglerna till de planerade ändringarna i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal?

Sverige och Portugal har omförhandlat Lag (2003-758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal. Det nya avtalet innebär att Sverige kommer att få beskatta alla pensionsutbetalningar från Sverige. Enligt beskattningsavtalet finns två beskattningstidpunkter då Sverige kommer att kunna beskatta pensionsutbetalningar.

– Om Portugal inte beskattar pensionsutbetalningar från Sverige kommer Sverige att få beskattningsrätten vid det datum då det nya protokollet blir gällande.
– Om Portugal beskattar pensionsutbetalningar från Sverige kommer Sverige att få beskattningsrätten från och med 1 januari 2023.

För att det nya beskattningsavtalet ska tillämpas krävs att både Portugal och Sverige ratificerar avtalet i respektive parlament. Det nya avtalet kommer att tillämpas 1 januari året efter det att båda länderna har ratificerat avtalet. I dagsläget har bara Sverige ratificerat avtalet och det är osäkert om Portugal kommer att ratificera avtalet.

Skulle Portugal inte ratificera protokollet har Sverige möjligheten att säga upp beskattningsavtalet. Min bedömning är dock att detta är osannolikt med tanke på att Portugal har infört beskattning på pensionsinkomster.

Scenario 1, det nya beskattningsavtalet tillämpas från och med 1 januari 2021.

Personer som bosatt sig i Portugal efter den 31 mars 2020 kommer att få betala 10% i skatt i Portugal. Efter 1 januari 2023 kommer dessa personer att få betala totalt 25% i skatt. Observera att skatten om 25% förutsätter att du är begränsat skattskyldig i Sverige. Personer som omfattas av de gamla reglerna bör välja att bli beskattade enligt de nya reglerna och betala 10% i skatt i Portugal. Väljer de inte detta aktivt kommer de att få betala skatt i Sverige från och med 1 januari 2021.

Scenario 2, det nya beskattningsavtalet ratificeras inte av Portugal.

Personer som flyttat in efter den 31 mars 2020 beskattas med 10% i Portugal. Personer som omfattas av de gamla reglerna kommer inte att behöva betala någon skatt på sina tjänstepensioner från privat sektor eller direktpensioner i varken Sverige eller Portugal. Problemet för de personer som omfattas av det gamla regelverket är de inte kan vara säkra på om eller när Portugal ratificerar det ny avtalet.

 

Min bedömning är att vi kommer att se vissa personer som väljer att bli beskattade med 10% från och med 1 april 2020 och därmed försäkra sig om att de inte kommer att bli beskattade med 25% förrän efter 1 januari 2023. Vi kommer även att se vissa personer som hoppas på att avtalet inte ratificeras av Portugal och därmed väljer att inte omfattas av de nya reglerna.

Förhoppningsvis vet vi mer om hur diskussionerna går kring ratificeringen av avtalet i Portugal under maj 2021 då valet måste göras. Har ni några funderingar är ni som vanligt välkomna att kontakta Settla Law.