Förslaget om exitskatt dras tillbaka

Regeringen har den 26 mars 2018 valt att inte gå vidare med Skatteverkets förslag om exitskatt. Anledningen till att regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget är den massiva kritik som förslaget har mött från de remissinstanser som har uttalat sig om...