Nya NHR regler i Portugal

Den 1 april 2020 införde Portugal förändringar i sin NHR lagstiftning. Vad innebär de nya reglerna? Portugal har beslutat om att beskatta alla pensionsutbetalningar med 10% skatt. De nya reglerna kommer att gälla personer som bosätter sig i Portugal från och med 1...

Nytt beskattningsavtal mellan Sverige och Portugal

Sverige och Portugal undertecknade 16 maj 2019 ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal. Det främsta skälet till ändringen är att Sverige vill stoppa skattefriheten för svenska pensionärer som idag kan ta ut sina privata tjänstepensioner skattefritt i Portugal....

Guide till att köpa bostad i Portugal

De flesta som bosätter sig i Portugal väljer att köpa sin bostad. Många upplever att det är stora skillnader mellan att köpa bostad i Portugal jämfört med Sverige. Genom denna guide beskrivs de mest centrala skillnaderna och de steg som måste företas vid bostadsköp i...

0 % eller 25 % i skatt på din pension i Portugal

Enligt Inkomstskattelagen 58:17 går det att överlåta en pensionsförsäkring i samband med ändrade anställningsförhållanden under förutsättning att försäkringen före eller efter överlåtelsen är en tjänstepensionsförsäkring. Detta innebär att det är möjligt att överlåta...

Omförhandling av beskattningsavtalet med Portugal

Sveriges finansminister Magdalena Andersson har i dagarna skickat ett avtalsförslag till Portugal på hur Sverige skulle vilja ändra i beskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal. Anledningen till att Sverige vill ändra i beskattningsavtalet är att svenska...

Flytta till Spanien – Skattefördelar

Spanien införde 2004 en speciell lagstiftning ”Beckham Law” till förmån för att fotbollsspelaren David Beckham skulle kunna komma till Spanien och spela fotboll för fotbollsklubben Real Madrid. Lagstiftningen omarbetades 2015 till att omfatta alla utlänningar som vill...