Enligt den s.k. tioårsregeln kan en person som är begränsat skattskyldig i Sverige beskattas för aktievinster i Sverige under 10 år efter det att personen har flyttat ut från Sverige. Genom dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått med andra länder kan antalet år vara nedsatt till ett lägre antal. Som t.ex. kan nämnas att i beskattningsavtalet med Portugal är antalet år nedsatt till 5 år. Beskattningsavtalet begränsar även Sveriges beskattningsrätt till att bara omfatta svenska aktier som köptes medans den utflyttade personen hade hemvist i Sverige.

Många svenskar har idag sitt kapital på ett investeringssparkonto, ISK. Vid en utflyttning från Sverige omvandlas ett ISK konto till en vanlig depå. Detta innebär vid en utflyttning till Portugal att ditt tidigare schablonbeskattade sparande upphör och de vinster som du gör efter utflyttning ska antingen beskattas med 30% i Sverige eller 28% i Portugal.

Ett sätt att minska sin skatt vid en utflyttning från Sverige är att föra över sitt kapital till en kapitalförsäkring. Har du tidigare haft ISK konto kan du utan beskattningskonsekvenser föra över kapitalet till en kapitalförsäkring. Vid en utflyttning till Portugal är det viktigt att välja en kapitalförsäkring som är godkänd i Portugal. Väljer du en felaktig försäkring riskerar du att bli skattskyldig i Portugal för dina vinster trots att du har betalat avkastningsskatt i Sverige. Har du en godkänd kapitalförsäkring betalar du ingen avkastningsskatt i varken Sverige eller Portugal. Tar du ut kapital ur försäkringen medans du bor i Portugal kommer du att beskattas pro rata på de vinster som uppkommit i försäkringen. Detta innebär att du endast betalar skatt på de eventuella vinster som uppkommit.

Vinstskatten är beroende på hur länge som du har ägt kapitalförsäkringen.

  • Om löptiden är mindre än 5 år uppgår skattesatsen till 28%
  • Om löptiden är mellan 5 och 8 år uppgår skattesatsen till 22,4%
  • Om löptiden överstiger 8 år uppgår skattesatsen till 11,2%

Den största fördelen med en kapitalförsäkring i Portugal uppkommer vid en återflyttning till Sverige. Om du väljer att flytta tillbaka till Sverige kan du omvandla försäkringen till en svensk försäkring och du kan ta ut alla kapitalvinster utan beskattningskonsekvenser i varken Portugal eller Sverige.

För att undvika kostsamma misstag är det viktigt att välja rätt kapitalförsäkring samt att starta försäkringen vid rätt tidpunkt. Vi på Settla Law hjälper till med att starta kapitalförsäkringar som fungerar i Portugal.