Skatteseminarium för dig som bor i Portugal

Svensk-Portugisiska Handelskammarens medlem Settla Law bjuder in till skatteseminarium för dig som bor i Portugal

Seminariet vänder sig till dig som är utlandsboende och intresserad av att optimera din situation i det nya rådande världsläget.

Settla Laws skattespecialist presenterar nyheter och aktuella regelförändringar för dig med bolag på Cypern. En kort presentation av nya rättsfall gällande väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse. Settla Law rådgör även kring vad som gäller för dig som tänker flytta tillbaka till Sverige och gör en genomgång av länder där uttag av tjänstepensioner och direktpensioner fortfarande är skattefria.

Makrogenomgång med Nils Brobacke – Inflation eller global recession, räntor, valutor och globala börser. Osäkerheten är stor och experterna oense, var är vi i den rådande makro-bilden och vad kan vi förvänta oss framgent. Vilka tillgångsslag och länder kommer vara vinnare respektive förlorare i den nya världsordningen?

Sebastian Bergqvist från Livpension talar om hur man bygger upp en portfölj med räntor och optioner för att skydda sig mot nedgång utan att missa en ev. uppgång, detta i samarbete med Kepler Chevroux och Morgan Stanley.

Vi har ett begränsat antal platser, så anmäl dig redan idag!
Vi bjuder på lättare förtäring. Vänligen maila om ni har några allergier: henrik@settlalaw.com.
Sista anmälningsdatum är 12 maj.

Varmt välkomna till detta kostnadsfria seminarium!

Evenemanget sker i samarbete Brobacke Global allokering, Livpension, Kepler Chevroux och Morgan Stanley.

 

Detta seminarium har redan varit och går därför inte att anmäla sig till. Kontakta oss på info@settlalaw.com om du har önskemål om plats för fler seminarium.

Skatteseminarium för dig som bor i Portugal

Svensk-Portugisiska Handelskammarens medlem Settla Law bjuder in till skatteseminarium för dig som bor i Portugal

Seminariet vänder sig till dig som är utlandsboende och intresserad av att optimera din situation i det nya rådande världsläget.

Settla Laws skattespecialist presenterar nyheter och aktuella regelförändringar för dig med bolag på Cypern. En kort presentation av nya rättsfall gällande väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse. Settla Law rådgör även kring vad som gäller för dig som tänker flytta tillbaka till Sverige och gör en genomgång av länder där uttag av tjänstepensioner och direktpensioner fortfarande är skattefria.

Makrogenomgång med Nils Brobacke – Inflation eller global recession, räntor, valutor och globala börser. Osäkerheten är stor och experterna oense, var är vi i den rådande makro-bilden och vad kan vi förvänta oss framgent. Vilka tillgångsslag och länder kommer vara vinnare respektive förlorare i den nya världsordningen?

Sebastian Bergqvist från Livpension talar om hur man bygger upp en portfölj med räntor och optioner för att skydda sig mot nedgång utan att missa en ev. uppgång, detta i samarbete med Kepler Chevroux och Morgan Stanley.

Vi har ett begränsat antal platser, så anmäl dig redan idag!
Vi bjuder på lättare förtäring. Vänligen maila om ni har några allergier: henrik@settlalaw.com.
Sista anmälningsdatum är 12 maj.

Varmt välkomna till detta kostnadsfria seminarium!

Evenemanget sker i samarbete Brobacke Global allokering, Livpension, Kepler Chevroux och Morgan Stanley.

 

Detta seminarium har redan varit och går därför inte att anmäla sig till. Kontakta oss på info@settlalaw.com om du har önskemål om plats för fler seminarium.

Skatteseminarium för dig som bor i Portugal

Svensk-Portugisiska Handelskammarens medlem Settla Law bjuder in till skatteseminarium för dig som bor i Portugal

Seminariet vänder sig till dig som är utlandsboende och intresserad av att optimera din situation i det nya rådande världsläget.

Settla Laws skattespecialist presenterar nyheter och aktuella regelförändringar för dig med bolag på Cypern. En kort presentation av nya rättsfall gällande väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse. Settla Law rådgör även kring vad som gäller för dig som tänker flytta tillbaka till Sverige och gör en genomgång av länder där uttag av tjänstepensioner och direktpensioner fortfarande är skattefria.

Makrogenomgång med Nils Brobacke – Inflation eller global recession, räntor, valutor och globala börser. Osäkerheten är stor och experterna oense, var är vi i den rådande makro-bilden och vad kan vi förvänta oss framgent. Vilka tillgångsslag och länder kommer vara vinnare respektive förlorare i den nya världsordningen?

Sebastian Bergqvist från Livpension talar om hur man bygger upp en portfölj med räntor och optioner för att skydda sig mot nedgång utan att missa en ev. uppgång, detta i samarbete med Kepler Chevroux och Morgan Stanley.

Vi har ett begränsat antal platser, så anmäl dig redan idag!
Vi bjuder på lättare förtäring. Vänligen maila om ni har några allergier: henrik@settlalaw.com.
Sista anmälningsdatum är 12 maj.

Varmt välkomna till detta kostnadsfria seminarium!

Evenemanget sker i samarbete Brobacke Global allokering, Livpension, Kepler Chevroux och Morgan Stanley.

 

Detta seminarium har redan varit och går därför inte att anmäla sig till. Kontakta oss på info@settlalaw.com om du har önskemål om plats för fler seminarium.

Skatteseminarium för dig som bor i Portugal

Svensk-Portugisiska Handelskammarens medlem Settla Law bjuder in till skatteseminarium för dig som bor i Portugal

Seminariet vänder sig till dig som är utlandsboende och intresserad av att optimera din situation i det nya rådande världsläget.

Settla Laws skattespecialist presenterar nyheter och aktuella regelförändringar för dig med bolag på Cypern. En kort presentation av nya rättsfall gällande väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse. Settla Law rådgör även kring vad som gäller för dig som tänker flytta tillbaka till Sverige och gör en genomgång av länder där uttag av tjänstepensioner och direktpensioner fortfarande är skattefria.

Makrogenomgång med Nils Brobacke – Inflation eller global recession, räntor, valutor och globala börser. Osäkerheten är stor och experterna oense, var är vi i den rådande makro-bilden och vad kan vi förvänta oss framgent. Vilka tillgångsslag och länder kommer vara vinnare respektive förlorare i den nya världsordningen?

Sebastian Bergqvist från Livpension talar om hur man bygger upp en portfölj med räntor och optioner för att skydda sig mot nedgång utan att missa en ev. uppgång, detta i samarbete med Kepler Chevroux och Morgan Stanley.

Vi har ett begränsat antal platser, så anmäl dig redan idag!
Vi bjuder på lättare förtäring. Vänligen maila om ni har några allergier: henrik@settlalaw.com.
Sista anmälningsdatum är 12 maj.

Varmt välkomna till detta kostnadsfria seminarium!

Evenemanget sker i samarbete Brobacke Global allokering, Livpension, Kepler Chevroux och Morgan Stanley.

 

Detta seminarium har redan varit och går därför inte att anmäla sig till. Kontakta oss på info@settlalaw.com om du har önskemål om plats för fler seminarium.

Skatteseminarium Bolagsexit

Ett skatteseminarium för företagare som funderar på att:

  • sälja/avveckla sitt bolag och kan tänka sig att bo utomlands under några år
  • ta utdelning från sitt bolag men vill bo kvar i Sverige

Seminariets huvudpunkter:

  • Genomgång av en s.k. bolagsexit utomlands, våra kunder betalar oftast 0% i skatt.
  • Vilka länder är bäst att flytta till.
  • Vilka förberedelser behöver göras i Sverige inför en skattemässig utflyttning.
  • Vilka valmöjligheter som finns för dig som väljer att stanna kvar i Sverige, våra kunder betalar cirka 12-14% i skatt på utdelningar.

Lombard International kommer att presentera fördelarna med att använda sig av kapitalförsäkring vid bosättning utomlands.

GARANTUM och DWM NORDIC kommer att redogöra för läget i den globala ekonomin samt presentera aktuella investeringsalternativ.

Vi har ett begränsat antal platser*, så anmäl dig redan idag! Vi bjuder på lättare förtäring. Vänligen maila om ni har några allergier: henrik@settlalaw.com. Sista anmälningsdatum är 24 april.

Varmt välkomna till detta kostnadsfria seminarium!

Evenemanget sker i samarbete med Garantum och DWM NORDIC.

 

Detta seminarium har redan varit och går därför inte att anmäla sig till. Kontakta oss på info@settlalaw.com om du har önskemål om plats för fler seminarium.

X